Business

Wie werkt, wordt beloond: DWSE en VLABEL werken jobbonus uit

De Vlaamse overheid wil werklozen aanmoedigen om werk te zoeken, en tegelijkertijd werkenden stimuleren om aan het werk te blijven. Hiervoor werd de jobbonus in het leven geroepen. Het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE), de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), Digitaal Vlaanderen en Cronos Public Services sloegen de handen in elkaar om deze bonus samen te realiseren.

Verdient u minder dan € 2.500 bruto per maand? Dan kunt u in aanmerking komen voor de jobbonus, een beloning van de Vlaamse overheid om werkende Vlamingen een duwtje in de rug te geven. De bonus kan oplopen tot € 700 per jaar en geldt niet alleen voor voltijdse, maar ook voor deeltijdse werknemers. Het enige wat u moet doen om de bonus te ontvangen, is uw rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel.

Samen aan de aftrap

Het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) stonden samen met Digitaal Vlaanderen en andere stakeholders aan de aftrap. DWSE is binnen het project verantwoordelijk voor het berekenen en toekennen van de jobbonus. Om de volledige uitwerking in goede banen te leiden, ging DWSE op zoek naar een goede projectmanager. Bovendien was er niet alleen voldoende mankracht, maar ook een nieuwe applicatie nodig om de jobbonus succesvol te kunnen uitrollen. Die verschillende profielen vond het departement bij Cronos Public Services.

Met zoveel partners samenwerken is nooit evident. Het was een intensieve samenwerking waarbij de rol van de projectmanager cruciaal was.

Anke Storme, Stafmedewerker Departement WSE

Goede afspraken maken goede vrienden

De projectmanager van Cronos heeft van bij het begin van het project mee de lead genomen om alle stakeholders te betrekken en het overzicht te bewaren, wat allesbehalve evident was gezien het grote aantal teams dat samenwerkte.

Een open communicatiestroom was van bij het begin de insteek. Wekelijks zaten de stakeholders samen aan tafel om de gang van zaken te bespreken, kort op de bal te spelen en ook minder goed nieuws meteen te kunnen overbrengen. Er werd hard samengewerkt, waardoor er een sterke band ontstond tussen de verschillende teams. Door een goede wisselwerking met duidelijke afspraken is de samenwerking vlot verlopen.

De onderlinge communicatie was echt top. Wanneer er moeilijke boodschappen gebracht moesten worden, zorgde dat niet voor problemen, omdat er 100 % vertrouwen in en respect voor elkaar was.

Anke Storme, Stafmedewerker Departement WSE

Business en IT, een sterk verhaal

Tijdens het ontwikkelen van de applicatie binnen DWSE werkten business en IT samen in één en hetzelfde team. Dat zorgde voor een nieuwe manier van samenwerken die voor beide partijen een absolute meerwaarde was. Voordeel was dat de IT’ers van bij de start, nog voor de regelgeving rond was, bij het project betrokken waren. Zo kon DWSE meteen aftoetsen of wat ze in gedachten hadden ook technisch haalbaar was, en aangeven welke functionaliteiten noodzakelijk waren.

Aan het begin van de samenwerking gaven we aan dat we nood hadden aan een overzicht van de technische aspecten, zodat ook anderen in de toekomst meteen mee zijn met dit project. Zo gezegd, zo gedaan: er werd echt naar ons geluisterd.

Emly Windels, Diensthoofd Departement WSE

Een dynamische applicatie

Cronos Public Services zorgde ervoor dat de applicatie zo dynamisch mogelijk werd ontworpen. Ze hielden het grotere plaatje steeds in het achterhoofd. Daardoor heeft DWSE nu de mogelijkheid om zelf aanpassingen door te voeren indien nodig, zonder beroep te moeten doen op een IT-dienst.

De recente loonindexeringen zijn hier een mooi voorbeeld van. De jobbonus was nog in volle ontwikkeling toen de loongrenzen voor 2022 al bijgestuurd moesten worden. Als de ontwikkelaars op voorhand geen rekening hadden gehouden met de nood aan flexibiliteit, was dat meteen een groot probleem geweest. Nu kon DWSE met enkele klikken de nodige aanpassingen doorvoeren waardoor de parameters meteen aangepast worden.

Enorme volumes data

De gigantische hoeveelheden data die DWSE voor de jobbonus moest verwerken, zorgden voor een uitdaging, want ook andere processen moesten gelijktijdig blijven draaien. Door hier flexibel mee om te springen en goed te anticiperen op de grote volumes, zijn grote problemen tot nu toe uitgebleven.

We moesten enorme hoeveelheden data verwerken, wat allesbehalve evident was. Dankzij de goede voorbereidingen is alles goed verlopen.

Emly Windels, Diensthoofd Departement WSE

Een mooie realisatie

De jobbonus is intussen uitgerold voor werknemers, en ook het aanvraagproces voor grensarbeiders is opgestart. Begin 2023 zijn de zelfstandigen aan de beurt, waarna het gemengde projectteam meteen begint met de voorbereidingen voor het volgende uitbetalingsjaar. Het blijft dus nog even druk, maar door alles wat het team de voorbije maanden al gerealiseerd heeft, laat niemand dat aan het hart komen.

De applicatie die we ontwikkelden is mooi, maar wat me vooral zal bijblijven is de samenwerking met alle betrokkenen. Dat is pas écht een mooie realisatie.

Anke Storme, Stafmedewerker Departement WSE

Cronos Public Services vertrekt steeds vanuit de noden van de klant om een geschikt team van experts samen te stellen. Bent u op zoek naar de beste profielen die echt bij u en uw team passen? Neem dan contact op met Cronos Public Services voor een samenwerking op maat.

Meer weten over dit project?

Ontdek meer

Innovatie
Haven van Antwerpen-Brugge kiest met low-code voor vernieuwing en efficiëntie
Port of Antwerp-Bruges is steeds op zoek naar manieren om hun werking te optimaliseren. Met de hulp van Cronos Public Services zet het havenbedrijf volop in op low-code, een methode…
Innovatie
Van workshop naar praktijk: het RIZIV naar een wendbare organisatie
1 maand geledenOnze maatschappij is voortdurend in verandering en hetzelfde geldt voor onze organisaties. Een gids die je ondersteunt bij die veranderingen komt altijd van pas. Voor het Rijksinstituut voor…
Smart
VITO innoveert met generatieve AI van GPT-4
1 maand geledenGeneratieve artificiële intelligentie zit in de lift. Wie heeft er tegenwoordig nog niet van ChatGPT gehoord? Misschien heb je het zelf al wel eens uitgeprobeerd. Ook de Vlaamse…
Innovatie
De Vlaamse overheid kiest met Recht van voorkoop-toepassing voor toekomstbestendige technologie op maat
De Vlaamse overheid kan in bepaalde gebieden beroep doen op het recht van voorkoop. Dat recht geeft de overheid de mogelijkheid om onroerend goed te kopen met voorrang op kandidaat-kopers…

Elk kwartaal bundelen we relevant nieuws en boeiende cases in onze nieuwsbrief. Schrijf u hier in om deze te ontvangen.