Business

Federale Pensioendienst stoomt zich klaar voor de toekomst: wanneer strategie, enterprise architectuur en portfolio management samenkomen

De Federale Pensioendienst is de cruciale speler in het Belgische pensioenlandschap. Om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken, werkt de overheidsdienst samen met Cronos Public Services en competence center B.Adapted. Samen stomen we de Federale Pensioendienst klaar voor de toekomst.

De Federale Pensioendienst is meer dan een instantie die pensioenen uitkeert. De overheidsdienst informeert en adviseert burgers over hun toekomstige pensioenrechten. Ze berekent pensioenen over de verschillende arbeidsregimes heen, kent ze toe en zorgt voor een correcte en stipte uitbetaling. Daarnaast ondersteunt ze beleidswerk met expertise en data, om zo mee te bouwen aan een toekomstgericht pensioenstelsel.

Begeleiding op maat

Om de pensioenen betaalbaar te houden, krijgt de organisatie in de komende jaren wellicht te maken met nieuwe regels die zullen leiden tot ingrijpende veranderingen aan hun processen en systemen. De initiële vraag aan Cronos Public Services was om een screening van de huidige projectwerking uit te voeren. Samen met de experts van B.Adapted werd dit verder uitgebreid tot het ontwikkelen van een nieuw samenwerkingsmodel dat toekomstige transformaties ondersteunt. Onze aanpak is gebaseerd op een diepgaande kennis van enterprise architectuur, portfolio management, product management en change management. Het doel: de strategie van de Pensioendienst doorvertalen tot op de werkvloer.

Strategie en structuur

Een strategie helder doorvertalen begint met een grondig inzicht in de huidige structuur, met alle bestaande componenten: welke diensten en producten biedt de Pensioendienst aan en hoe gaan ze te werk om deze aan te bieden? We zorgen niet alleen voor een grondige beschrijving, maar nemen ook de structuur kritisch onder de loep. Een stevige structuur is immers de onmisbare basis voor succesvolle realisaties.

“We hebben nu een duidelijke en toekomstbestendige bedrijfsarchitectuur als uitgangspunt voor het bouwen van end-to-end processen, van de pensioenaanvraag tot de uitbetaling!”

Raphael Coucke, directeur-generaal Pensioenrechten bij Federale Pensioendienst

Capability Map

De uitwerking van een Capability Map was het fundament. Dit is een weergave van wat de organisatie doet of moet kunnen om haar huidige en toekomstige diensten te leveren. We deelden de Capability Map in verschillende domeinen of clusters van functionaliteiten in. Door te weten welke functionaliteiten tot welk domein behoren, kunnen we de applicaties van de Pensioendienst op een efficiëntere manier organiseren en beheren. Bovendien zorgt de Capability Map voor houvast en transparantie, en dat zowel op strategisch niveau als op het niveau van de dagelijkse werking.

Nieuw samenwerkingsmodel

Per domein stelden we een tactisch team samen: een portfolio manager, een business architect, een applicatie architect en een ICT-coördinator. Elk van hen heeft eigen verantwoordelijkheden en bekijkt het domein vanuit een unieke invalshoek. Met deze gespecialiseerde aanpak zorgen we ervoor dat alle aspecten van het domein optimaal belicht worden en dat er geen zaken over het hoofd worden gezien. De verantwoordelijkheid voor een applicatie ligt altijd bij hetzelfde team, wat zorgt voor stabiliteit, consistentie en efficiëntie. Beslissingen worden op een gestructureerde en transparante manier voorbereid, wat de algehele werking van de Pensioendienst ten goede komt.

“Dit is een kans voor ICT en de Pensioendienst om oplossingen te creëren die herbruikbaar, modern en duurzaam zijn.”

Stéphane Goffinet, IT-directeur bij Federale Pensioendienst

Strategische stappen: het Float Plan 

Het Float Plan van de Pensioendienst, opgesteld tijdens een strategisch seminarie, bevat alle ambities en strategische doelstellingen – de tussentijdse resultaten – van de organisatie. Voor ons was het Float Plan cruciaal als vertrekpunt, want duidelijke doelstellingen zijn essentieel voor goed portfolio management en een sterke architectuur. De doelstellingen worden via een geijkte methode naar één of meerdere projecten vertaald. Voor deze projecten en programmas maakt de Pensioendienst een concrete inschatting van de werklast, kosten, baten, risico’s en afhankelijkheden. Ambitieuze doelstellingen worden omgezet in haalbare werkpakketten. Dit Float Plan dient als basis voor de verdeling van het werk over de verschillende domeinen. Om het geheel in goede banen te leiden, stelden we een Enterprise Portfolio Management Office (EPMO) aan. Het EPMO is verantwoordelijk voor het bewaken van de uitvoering van het Float Plan, monitort de voortgang en zorgt ervoor dat het budget niet wordt overschreden.

Een robuuste architectuur

De enterprise architect ondersteunt de strategische veranderingen met een robuuste architectuur. Hij bouwt bruggen tussen business en technologie en creëert een omgeving waar beide disciplines samenkomen om realistische doelen te realiseren. Open communicatie en een sfeer van vertrouwen staan centraal. Samen met de Pensioendienst stelt de architect een impactanalyse op en maakt een ontwerp van het project waarbij alle belangen meegenomen worden. Zo groeit de architectuur uit tot een dynamische en waardevolle troef.  

“Dit is een frisse start om ICT, business en management beter op elkaar af te stemmen. De goodwill en het gezond verstand van alle partijen zijn nodig om dit doel te bereiken.”

Jean-Claude Lumpungu, ICT-coördinator bij Federale Pensioendienst 

Synergie in een complex ecosysteem 

We kijken niet alleen naar de interne processen van de Pensioendienst, maar ook naar de bredere context waarin de organisatie opereert. De Pensioendienst maakt deel uit van een complex ecosysteem van sociale zekerheidsinstellingen, overheden en andere stakeholders. Door op zoek te gaan naar manieren om synergiën te creëren, bijvoorbeeld door gedeelde IT-infrastructuur, data of processen te ontwikkelen, focussen we ons op maximale waardecreatie voor de burger. De beste IT-oplossingen treden buiten de grenzen van een organisatie. 

Gedeelde ambities 

De Capability Map is in gebruik, het Float Plan wordt verder geoptimaliseerd en de verschillende domeinen en tactische teams zijn up and running. Het mag duidelijk zijn: de Pensioendienst heeft de voorbije maanden niet stil gezeten, maar er ligt nog veel werk op de plank. Onze gedeelde ambitie is nu om tegen het einde van het jaar stappen te zetten in maturiteit en de structuur verder uit te bouwen. Met deze nieuwe structuren heeft de Pensioendienst alvast alle handvaten om de aankomende transformaties op een gestructureerde manier aan te pakken. 

“Een verhoogde maturiteit zal ons in staat stellen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan met een nieuwe architectuur en een betere definitie van de rollen en verantwoordelijkheden van elk van ons.” 

Sarah Scaillet, administrateur-generaal bij Federale Pensioendienst 

Barst uw organisatie van de ambitieuze plannen? Heeft u nood aan een gestructureerd stappenplan om uw toekomstvisie waar te maken? Cronos Public Services staat klaar om u te begeleiden, van strategie tot uitvoering.

Ontdek meer

Business
Het Verenigingsloket: één digitaal platform voor alle Vlaamse verenigingen

Het verenigingsleven krijgt een flinke boost met de lancering van het Verenigingsloket. Dit digitale platform bundelt informatie en dienstverlening van de Vlaamse overheid en lokale besturen en maakt het voor verenigingen eenvoudiger om alles te vinden wat ze nodig hebben. Samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) en met de steun van Digitaal Vlaanderen werkte Cronos Public Services mee om het Verenigingsloket te realiseren.

Business
Stad Antwerpen digitaal: Mijn Antwerpen-app brengt stadsdiensten 24/7 binnen handbereik

Stad Antwerpen zet een grote stap in haar digitale transformatie met de lancering van de Mijn Antwerpen-app. Deze innovatieve mobiele applicatie is ontwikkeld om stadsdiensten en -activiteiten digitaal toegankelijk te maken voor iedereen. De app kwam tot stand door een strategische samenwerking tussen Stad Antwerpen, IT-partner Digipolis, Cronos Public Services en competence center icapps. 

Innovatie
Haven van Antwerpen-Brugge kiest met low-code voor vernieuwing en efficiëntie
Port of Antwerp-Bruges is steeds op zoek naar manieren om hun werking te optimaliseren. Met de hulp van Cronos Public Services zet het havenbedrijf volop in op low-code, een methode…
Innovatie
Van workshop naar praktijk: het RIZIV naar een wendbare organisatie

Onze maatschappij is voortdurend in verandering en hetzelfde geldt voor onze organisaties. Een gids die je ondersteunt bij die veranderingen komt altijd van pas. Voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen is Cronos Public Services die helpende hand. Samen optimaliseren ze op een transversale manier de werking van de Algemeen Ondersteunende Diensten van het RIZIV.

Elk kwartaal bundelen we relevant nieuws en boeiende cases in onze nieuwsbrief. Schrijf u hier in om deze te ontvangen.