Business

Wegwijs in het hoger onderwijs

Je gaat verder studeren, maar wat en waar? Wat zijn de mogelijkheden binnen jouw interessedomein en welke scholen bieden daarvoor opleidingen? Het nieuwe Hoger Onderwijsregister (HOR) biedt hulp.

We zijn te gast bij het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS). Maarten Timmermans en Wim De Pelsmaker, projectleider en product owner, vertellen hun verhaal.

Geen naald in een hooiberg meer

Wie weet nog wat de opleidingsmogelijkheden zijn vandaag de dag? Er was duidelijk een nood aan een lijst met de erkende bachelor- en masteropleidingen.

De kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen is een belangrijk maatschappelijk thema. In het hoger onderwijs wordt de kwaliteit van de instellingen en hun opleidingen frequent getoetst door de Nederlands – Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Alle opleidingen waarvan de kwaliteit getoetst en bewezen is, worden geaccrediteerd en in het HOR samengebracht.

 Voor de aanvang van het project was er duidelijk een nood aan een helder en accuraat overzicht van de erkende opleidingen in Vlaanderen. Met het vernieuwde het HOR komen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming en de NVAO tegemoet aan de vraag om te komen tot één ‘witte’ lijst van de erkende opleidingen en instellingen in Vlaanderen.

Vandaag verzamelt het het HOR een kleine 1400 opleidingen, zowel bachelors als masters. Vanaf 2019 komen er graduaten bij.  De nieuwe webapplicatie is zeer laagdrempelig en helder waardoor je snel hetgeen vindt dat je nodig hebt. Je kan heel uitgebreid zoeken: waar, welke instelling, studiegebied, onderwijstaal… ideaal dus.

Expertisedeling en efficiëntie in open data

De oude website, uitgebaat door de NVAO, raakte verouderd qua zoekmogelijkheden en technologie. Het vroegere systeem was complexer en tijdsintensief. Instellingen moesten twee keer hun gegevens aanleveren: voor de database van de NVAO en de Databank Hoger Onderwijs van AHOVOKS zelf. NVAO en AHOVOKS wisselden verder geen gegevens uit.

Dit creëerde een hogere werklast en daarom wilde AHOVOKS werken aan één centrale database die alles bundelt. De data in die database kan vervolgens op een agile manier gepubliceerd worden op het HOR en verwerkt worden door andere kanalen. Een schot in de roos op het vlak van innovatie en in het kader van de vraag naar meer open data binnen de Vlaamse overheid. Daarnaast wordt alle gebruiksdata getracked en leren ze hun gebruikers en hun noden kennen voor een verder uitbouw van het HOR.

AHOVOKS nam de leiding en bepaalde in 2016 wat de instellingen zelf in het systeem moesten aangeven. NVAO beschikt nu op zijn beurt over functionaliteiten waarbij mensen zelf dingen in de databank kunnen registreren.

Er werd gezocht naar kennis en capaciteiten voor het beter afstemmen van het geheel en het onder handen nemen van de architectuur en de functionaliteiten. Het HOR was eveneens hét ideale moment om onderwijsinstellingen zelf hun aanbod per academiejaar te laten registreren.

“Wie doet wat, waar en wanneer? De initiële afstemming was cruciaal, maar eens dat goed zat verliep alles heel vlot”, vertelt Maarten.

Concrete agile aanpak

De website moest voor het einde van het academiejaar van 2017-2018 klaar zijn als gids en inschrijvingstool voor nieuwe studenten.

Het project verliep steeds d.m.v. co-creatie: na de kick-off in december 2017, werd er begin februari 2018 gestart met workshops met studenten, de NVAO, het departement Onderwijs en Vorming, hogescholen, universiteiten en AHOVOKS zelf. Zo werden de behoeftes en de gebruiksnoden vastgelegd. Daarnaast werd ook beleidsmatig afgestemd wat de verplichten waren vanuit de decreten.

Wim is tevreden: “We hebben onze tijd genomen om de juiste vragen te stellen en zoveel mogelijk uit de deelnemers te halen. Zo zijn we erin geslaagd om meer te tonen dan verplicht en dit op een korte periode, een leuk gevoel”.

Na de workshop startte  Cronos met de bouw van de website.

Tijdens de ontwikkeling van het HOR werd er gebruik gemaakt van componenten van het ‘Webuniversum’ van de Vlaamse Overheid.

De toepassing wordt gehost bij AWS ( Cloudar). Daarmee besparen ze eveneens exploitatiekosten in vergelijking met klassieke hosting in de serverparken van de Vlaamse overheid. Aangezien het gaat om open data stellen er zich geen vereisten naar privacy.

Blijven registreren

AHOVOKS wil het HOR verder laten evolueren. Gelet op het internationale karakter van het hoger onderwijs en de toenemende, internationale mobiliteit hebben ze meteen ook een Engelse versie gelanceerd: www.highereducation.be.

Op de homepage werd een knop met internationale opleidingen geplaatst zodat internationale studenten meteen een overzicht van deze opleidingen krijgen. Vanaf 2019 willen we een gelijkaardige knop voor de introductie van de educatieve opleidingen.

Het ter beschikking stellen van de open data via de API moet het ook voor andere overheidssites mogelijk maken hun werkwijze te vereenvoudigen. Denken we bv. aan www.onderwijskiezer.be, een website die laatstejaars leerlingen uit het secundair onderwijs helpt in hun studiekeuze.

Er zijn ook steeds meer onderwijsinstellingen naast de hogescholen en de universiteiten. Momenteel wordt hun aanbod nog manueel in het HOR verwerkt, maar ze ondernemen stappen zodat de instellingen dit zelf kunnen opnemen.

Het team achter het HOR blijft luisteren naar feedback van de (eind)gebruikers om op basis  daarvan de volgende stappen in co-creatie te bepalen.

Ontdek meer

Innovatie
Enabel verbindt internationale medewerkers met digitale tools

Enabel is het Ontwikkelingsagentschap van de federale overheid. Het agentschap, met hoofdzetel in Brussel, beheert met 2000 medewerkers zo’n 170 ontwikkelingsprojecten in een twintigtal landen in Afrika en het Midden-Oosten. Om vlot te kunnen samenwerken over de grenzen heen, groeide de nood aan een gemeenschappelijk platform, ondersteund door experten en digitale oplossingen. Cronos Public Services hielp het agentschap met een voorstel op maat.

Innovatie
Thomas More bouwt toekomst uit met nieuwe website

Met meer dan 21.000 studenten is Thomas More uitgegroeid tot de grootste hogeschool van Vlaanderen. Momenteel schrijft de kennisinstelling aan een nieuw hoofdstuk, met een sterke focus op levenslang leren, internationalisering en onderzoek. Bij dat nieuwe hoofdstuk hoort ook een gecentraliseerde website met daarop alle opleidingen, onderzoekscentra en andere initiatieven. Om de technische, creatieve en strategische aspecten van die overkoepelende website uit te werken, deed Thomas More beroep op Cronos Public Services.

Business
Wie werkt, wordt beloond: DWSE en VLABEL werken jobbonus uit

De Vlaamse overheid wil werklozen aanmoedigen om werk te zoeken, en tegelijkertijd werkenden stimuleren om aan het werk te blijven. Hiervoor werd de jobbonus in het leven geroepen. Het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE), de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), Digitaal Vlaanderen en Cronos Public Services sloegen de handen in elkaar om deze bonus samen te realiseren.

Innovatie
FOD Mobiliteit en Vervoer innoveert met low-codeplatform vol voordelen

De FOD Mobiliteit en Vervoer ontwikkelt regelmatig nieuwe applicaties om de burger en het land te ondersteunen in het dagelijks leven te land, ter zee en in de lucht. Met de hulp van Cronos Public Services schakelde de FOD over naar een nieuw ontwikkelingsplatform waarbij gebruiksvriendelijkheid en snelheid centraal staat. Het geheim? Low-code.

Elk kwartaal bundelen we relevant nieuws en boeiende cases in onze nieuwsbrief. Schrijf u hier in om deze te ontvangen.