Smart

VITO innoveert met generatieve AI van GPT-4

Generatieve artificiële intelligentie zit in de lift. Wie heeft er tegenwoordig nog niet van ChatGPT gehoord? Misschien heb je het zelf al wel eens uitgeprobeerd. Ook de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO schakelt generatieve AI in om haar werking te optimaliseren. Cronos Public Services ging met VITO op zoek naar een toepassing op maat.  

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die zich richt op cleantech en duurzame ontwikkeling. Cleantech is een verzamelnaam voor technologieën die worden ontwikkeld om de impact van menselijke activiteiten op de planeet te verminderen. VITO levert innovatieve oplossingen die bedrijven en overheden helpen om hun milieu-impact te verminderen en hun concurrentiepositie te verbeteren. Hiermee maken ze het verschil op het behalen van Sustainable Development Goals (SDG’s). De instelling heeft een team van bijna 2000 medewerkers en is een toonaangevende speler in Europa. 

Procesoptimalisatie met artificiële intelligentie

Eén van de diensten die VITO aanbiedt, is het up-to-date houden van de Navigator omgeving. Duizenden mensen, van gemeentemedewerkers tot juristen, maken gebruik van deze website om de actuele wetgeving rond milieu, natuur, ruimtelijke ordening en energie in Vlaanderen te raadplegen. Elke dag voert de overheid kleine wijzigingen door aan de wetteksten, waarbij soms slechts een zin of een woord in een wet herschreven wordt. Dit vereist dat VITO elke dag het Staatsblad doorneemt, de wijzigingen identificeert, en deze aanpassingen vervolgens toevoegt aan de database.  

Dit proces is niet alleen duur, maar ook tijdsintensief, mede doordat er geen uniforme structuur is in de manier waarop wetteksten worden geschreven. Bij VITO vroegen ze zich af of het mogelijk was om dit proces te optimaliseren met de hulp van AI. Brainjar, een competence center uit De Cronos Groep, werd ingeschakeld om de mogelijkheden van generatieve AI te bekijken. 

“Het leek ons interessant om te onderzoeken hoever we konden gaan om dit arbeidsintensieve proces voor een deel te automatiseren met AI. Zo komt er voor onze medewerkers meer tijd vrij voor complexere, uitdagendere taken.” 

Karel Styns, ICT-projectcoördinator bij VITO 

GPT-4, het generatieve taalmodel van OpenAI

Brainjar ging aan de slag met GPT-4, een generatief AI-model ontwikkeld door OpenAI. Het model staat bekend om zijn vermogen om menselijke en coherente teksten te genereren en complexe taaltaken uit te voeren. Eén van de toepassingen van GPT-4 is het intussen bekende ChatGPT, waarmee iedereen interactieve gesprekken kan voeren.  

GPT-4 bleek uitermate geschikt voor het interpreteren van wetteksten en het suggereren van aanpassingen. Het taalmodel identificeert de aangegeven wijzigingen in de wetteksten, zoekt vervolgens naar de relevante paragrafen binnen de specifieke artikelen en zorgt voor de nodige aanpassingen. Door de tekst te analyseren en te interpreteren, kan het in enkele seconden de juiste wijzigingen voorstellen. VITO kan de door GPT-4 voorgestelde aanpassingen snel bekijken en naar eigen inzicht accepteren of afwijzen. 

“Een menselijke fout is snel gemaakt. Als we dankzij generatieve AI zowel de snelheid als de kwaliteit van een proces kunnen verbeteren, dus is dat een enorme aanwinst.” 

Karel Styns, ICT-projectcoördinator bij VITO 

Prompt engineering

Taalmodellen zoals GPT-4 zijn enorm toegankelijk en gebruiksvriendelijk. Toch is er een goede prompt engineer nodig met kennis van zaken om AI zo goed en efficiënt mogelijk in te zetten. Een prompt engineer is iemand die gespecialiseerd is in het ontwerpen en formuleren van prompts of invoerteksten voor AI-taalmodellen. Deze rol is essentieel omdat de manier waarop een vraag of opdracht wordt gesteld aan een AI-model sterk beïnvloedt wat voor soort antwoord of output het model zal genereren. Doordat de AI-experten van Brainjar hierin gespecialiseerd zijn, weten ze perfect welke instructies ze het GPT-model moeten geven om het gewenste resultaat te krijgen.  

Om zicht te krijgen op potentiële fouten die het taalmodel maakt, halen de prompt engineers voorbeelden door de toepassing. Problemen komen zo snel aan het licht, en kunnen ook meteen verholpen worden. Aangezien het om wetteksten gaat, is het immers cruciaal dat de toepassing exact doet wat er verwacht wordt, en geen andere teksten aanpast. 

“Als je weet wat er achter zo’n taalmodel zit, weet je als geen ander hoe je ervoor zorgt dat het model precies doet wat je ervan verwacht. Voor ons is dat een lang proces van trial-and-error, voor de AI-experten van Brainjar een fluitje van een cent.” 

Karel Styns, ICT-projectcoördinator bij VITO 

Prompt injection en hallucinaties

Daarnaast zorgen de AI-experten ervoor dat de toepassing niet hallucineert. Een taalmodel dat hallucineert? Wel, dat zit zo: als een taalmodel incorrecte informatie genereert, onjuiste aannames maakt, of gebeurtenissen, gegevens of uitspraken verzint die niet op waarheid berusten, dan is het aan het ‘hallucineren’. Soms vertrouwt het op verkeerde patronen of verbanden, wat resulteert in antwoorden die overtuigend kunnen klinken, maar feitelijk onjuist zijn. 

Bovendien beschermen de AI-experten de toepassing tegen prompt injection. Prompt injection is een techniek waarbij iemand al dan niet opzettelijk input geeft aan een AI-model om het te manipuleren of te sturen. Dit kan nuttig zijn in bepaalde situaties, maar kan ook gebruikt worden voor minder nobele doeleinden, zoals het misleiden van het model om ongepaste, incorrecte of schadelijke inhoud te genereren. 

De samenwerking met Brainjar is heel vlot en gemoedelijk verlopen. Doordat we regelmatig updates en demo’s kregen, konden we snel schakelen en hebben we het project binnen de voorziene tijd afgerond. 

Karel Styns, ICT-projectcoördinator bij VITO 

Automatische vertalingen en toegankelijke teksten  

De komende maanden zal VITO GPT-4 in haar dagelijkse werkprocessen integreren. Hierdoor zal de organisatie snel en nauwkeurig kunnen reageren op veranderende wettelijke vereisten, wat de dienstverlening aanzienlijk verbetert en haar positie als innovatieve speler in het veld versterkt. Maar daar blijft het niet bij. De organisatie barst van de ideeën voor nieuwe AI-toepassingen, zoals automatische vertalingen of toegankelijke wetteksten. En ook daarvoor doet ze graag opnieuw een beroep op Cronos Public Services. Wordt vervolgd … 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van generatieve AI in uw organisatie? Optimaliseer uw werkprocessen met een AI-toepassing op maat. De AI-experten van Cronos Public Services helpen u graag verder!

Ontdek meer

Innovatie
Haven van Antwerpen-Brugge kiest met low-code voor vernieuwing en efficiëntie
Port of Antwerp-Bruges is steeds op zoek naar manieren om hun werking te optimaliseren. Met de hulp van Cronos Public Services zet het havenbedrijf volop in op low-code, een methode…
Innovatie
Van workshop naar praktijk: het RIZIV naar een wendbare organisatie
1 maand geledenOnze maatschappij is voortdurend in verandering en hetzelfde geldt voor onze organisaties. Een gids die je ondersteunt bij die veranderingen komt altijd van pas. Voor het Rijksinstituut voor…
Innovatie
De Vlaamse overheid kiest met Recht van voorkoop-toepassing voor toekomstbestendige technologie op maat
De Vlaamse overheid kan in bepaalde gebieden beroep doen op het recht van voorkoop. Dat recht geeft de overheid de mogelijkheid om onroerend goed te kopen met voorrang op kandidaat-kopers…
Innovatie
Athumi en Cronos Public Services slaan de handen in elkaar voor vlotte en veilige datadeling

‘Cookies’ zijn al lang meer dan alleen een lekkernij, en digitale data zijn goud waard. Desondanks is het voor veel bedrijven en organisaties niet eenvoudig om zorgvuldig met de data en privacy van hun gebruikers om te springen. Daar vond athumi een oplossing voor in de vorm van een innovatief datakluizenplatform. Cronos Public Services staat als applicatiedienstverlener in voor het beheer van het Enterprise Solid Server (ESS) platform en realiseert dit complexe project waarbij veiligheid en dataprivacy primeert.

Elk kwartaal bundelen we relevant nieuws en boeiende cases in onze nieuwsbrief. Schrijf u hier in om deze te ontvangen.