Jean-Philippe-Ghys-Syntra
Smart

SYNTRA Vlaanderen bouwt nieuw Centraal Data Platform als hefboom voor Duaal Leren

Uit een maturiteitsstudie is gebleken dat het data platform van SYNTRA Vlaanderen aan herziening toe was. Hoewel de talrijke ambities, was er geen duidelijk beeld (black box) van de beschikbare business data en over de tools om deze data te integreren en te ontsluiten. Uit deze studie kon SYNTRA Vlaanderen afleiden dat er wel veel data, IT skills en infrastructuur aanwezig was, maar dat er te veel werd gefocust op initiatieven en niet op objectieven. Om de rol als regisseur en thought leader ‘Duaal Leren’ waar te kunnen maken, was er duidelijk nood aan een future-proof centraal data platform en hier zetten Cronos Public Services en haar competence center Sparkle zich graag mee voor in.

Data Duaal Leren

Waar komt nu eigenlijk de data voor het platform duaal leren vandaan? We bekijken het even vanuit het standpunt van een onderneming.

Een onderneming vraagt een erkenning voor een werkplek aan en voert de nodige gegevens daarvoor in. Deze aanvraag kan na controle door een sectoraal partnerschap of SYNTRA Vlaanderen worden goedgekeurd en vanaf dan mag de werkplek worden aangeboden aan leerlingen. Deze komt vervolgens op de website duaalleren.vlaanderen.be.

Uiteraard kan het ook omgekeerd verlopen. Een onderneming die op zoek gaat naar scholen met een aanbod aan opleidingen ‘Leren & Werken’ en als dusdanig vragende partij is naar erkende werkplekken. Door het gebruik van deze data kan SYNTRA Vlaanderen vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

Doelstellingen

De twee grootste doelstellingen van de uitbouw van het platform zijn enerzijds relevante, kwalitatieve en openbare data ter beschikking stellen. En anderzijds data koppelen met andere relevante databanken om ervoor te zorgen dat data rond ‘Duaal Leren’ maximaal beschikbaar gesteld kan worden aan alle partners binnen het eco-systeem. Zowel interne als externe data integreren tot business informatie die op diverse manieren ter beschikking kan worden gesteld aan partners, bvb VDAB, sectorale partners, Onderwijs, … om hen zodoende maximaal te ondersteunen in hun huidige en toekomstige behoeftes. Het kan bijvoorbeeld heel interessant zijn voor een leerling om bij het aanbod van de werkplekken te zien of het makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Inzicht voor de gebruiker

De meerwaarde voor de interne gebruikers is vooral het inzicht in wat er nu beschikbaar is ; namelijk de gegevens bevatten, beheersen én beter gaan evalueren op kwaliteit.

Naar de externe partners is de makkelijke ontsluiting het grootste voordeel door de informatie vindbaar en toegankelijk te maken.

Jean-Philippe Ghys, ICT-verantwoordelijke bij SYNTRA Vlaanderen legt uit: “Open data is key. We stellen ze beschikbaar zodat externe ontwikkelaars ermee aan de slag kunnen gaan. En zo innovatieve ideeën met een meerwaarde kunnen creëren.” 

Bouwstenen van het platform

Het platform rust op twee pijlers; data governance en data architectuur.  Bij data governance draait het rond een brugfunctie tussen IT en business. Het omvat samenwerking en afspraken over het project. Data governance is essentieel om te evolueren naar een datagedreven organisatie. Een perfect werkende technische oplossing heeft pas echt waarde als ze op een goede manier wordt geadopteerd binnen de organisatie.

Data architectuur daarentegen heeft als doel de data op basis van een gestandaardiseerde en bewezen aanpak snel, gestructureerd en raadpleegbaar te integreren. Om hiermee dan te experimenteren met nieuwe ideeën en of toepassingen op nieuwe technologieën.

Essentieel in het opzetten van een moderne data architectuur is de snelheid van oplevering en het snel inzichtelijk maken van data die binnen de organisatie wordt aangemaakt. Om dit te bewerkstelligen, heeft Sparkle een near real-time data warehouse opgezet, waardoor de data binnen de 5 minuten beschikbaar is. Nieuwe bronnen en veranderingen aan bestaande bronnen worden efficiënt geïntegreerd, door gebruik te maken van VaultSpeed, de data warehouse automation tool die Sparkle standaard inzet om data warehouse projecten snel en efficiënt op te leveren (www.vaultspeed.com). Zo is de eerste fase van het project voor het enterprise data warehouse binnen de voorziene tijd opgeleverd en dit met een minimum aan ontwikkelkost. De voordelen van deze aanpak zijn: een snelle implementatie, een reductie van de implementatiekost en een kwalitatieve oplevering die beantwoordt aan de vereisten en standaarden (Data Vault 2.0). De impact van veranderingen of uitbreidingen van het systeem zullen steeds een minimale impact hebben en op een efficiënte en effectieve manier doorgevoerd worden.

Samenwerking met Cronos Public Services

De samenwerking met Cronos Public Services en Sparkle loopt van in het begin zeer vlot, vertelt Jean-Philippe Ghys: “Ze werken heel professioneel en met een duidelijke planning die nauwlettend opgevolgd en gerespecteerd wordt. Tijdens onze samenwerking werd er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de competenties en middelen die er al waren. De collega’s van Sparkle hebben zich goed geïntegreerd in ons team en staan heel open om hun kennis over te dragen met als doel het begeleiden van SYNTRA Vlaanderen naar een meer datagedreven organisatie.”

Ontdek meer

Business
Federale Pensioendienst stoomt zich klaar voor de toekomst: wanneer strategie, enterprise architectuur en portfolio management samenkomen

De Federale Pensioendienst is de cruciale speler in het Belgische pensioenlandschap. Om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken, werkt de overheidsdienst samen met Cronos Public Services en competence center B.Adapted. Samen stomen we de Federale Pensioendienst klaar voor de toekomst.

Business
Het Verenigingsloket: één digitaal platform voor alle Vlaamse verenigingen
7 uur geledenHet verenigingsleven krijgt een flinke boost met de lancering van het Verenigingsloket. Dit digitale platform bundelt informatie en dienstverlening van de Vlaamse overheid en lokale besturen en maakt…
Business
Stad Antwerpen digitaal: Mijn Antwerpen-app brengt stadsdiensten 24/7 binnen handbereik

Stad Antwerpen zet een grote stap in haar digitale transformatie met de lancering van de Mijn Antwerpen-app. Deze innovatieve mobiele applicatie is ontwikkeld om stadsdiensten en -activiteiten digitaal toegankelijk te maken voor iedereen. De app kwam tot stand door een strategische samenwerking tussen Stad Antwerpen, IT-partner Digipolis, Cronos Public Services en competence center icapps. 

Innovatie
Haven van Antwerpen-Brugge kiest met low-code voor vernieuwing en efficiëntie
Port of Antwerp-Bruges is steeds op zoek naar manieren om hun werking te optimaliseren. Met de hulp van Cronos Public Services zet het havenbedrijf volop in op low-code, een methode…

Elk kwartaal bundelen we relevant nieuws en boeiende cases in onze nieuwsbrief. Schrijf u hier in om deze te ontvangen.