Parlementaire-vragen-
Innovatie

Alles wat u wilt weten over parlementaire vragen aan de federale regering.

Een duidelijk antwoord op al uw vragen

We praten met Jean-Charles Quertinmont, projectverantwoordelijke van de website ‘Vragen van het parlement aan de federale regering’.

Via deze website kunt u de schriftelijke vragen van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers aan de federale regering (en de antwoorden hierop) analyseren en raadplegen voor de huidige legislatuur. De informatie is bovendien gedetailleerder dan wat ministers bijvoorbeeld in interviews zeggen. Iedereen kan de onderwerpen en het cijfermateriaal online bekijken. U kunt filteren op politieke partij, kamerlid, onderwerp, minister en datum. Zo willen we de onderwerpen en vragen die in het parlement aan bod komen, duidelijker maken voor iedereen.

Dit project is een initiatief van voormalig Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken, met de steun van de Kamer van volksvertegenwoordigers die haar gegevens in open data beschikbaar stelt. Jean-Charles Quertinmont maakt deel uit van de dienst administratieve vereenvoudiging onder leiding van minister Alexander De Croo.

Meer voorbeelden van toepassingen op basis van open data vindt u op het federale opendataportaal of het portaal van de lidstaten.

Van POC tot praktische tool

Het project werd in juni 2017 opgestart als POC (Proof Of Concept) met de bedoeling om de gegevens toegankelijker te maken voor het grote publiek. Er kan nu gezocht worden op minister, politieke partij, kamerlid en onderwerp.

Vroeger konden de parlementaire vragen en antwoorden op een wat verouderde manier geraadpleegd worden op de website van de Kamer. Hier moest gezocht worden op basis van vijf criteria, wat veel te complex was. Na zes maanden als POC werd het project uiteindelijk begin 2018 uitgerold.

Innovatiepartners

Jean-Charles Quertinmont: “Open data vormt een motor voor innovatie, economische groei en transparantie. Bovendien draagt het bij tot de deelname van burgers en bedrijven aan het politieke en maatschappelijke leven. Dit project wil de transparantie en het begrip van de parlementaire activiteiten verhogen door middel van intuïtieve en flexibele visualisatie-instrumenten.”

Via een bestaande raamovereenkomst hebben we aan Vectr Consulting, een onderneming van Cronos Groep, gevraagd om een POC uit te werken. Met hun expertise ontwikkelen ze gepersonaliseerde smart engines, waarbij eigen gegevens met andere gegevensbronnen worden gecombineerd.

Vectr maakte hiervoor gebruik van de neo4J-technologie, een ‘graph database’ ontwikkeld door Neo4j Inc. Deze technologie wordt door de ontwikkelaars omschreven als een transactionele database die voldoet aan de ACID-regels en waarbij ‘native graphs’ worden opgeslagen en verwerkt. Neo4j is de populairste graph database in de ranking van DB-Engines.

Vectr Consulting ging na hoe een grafisch model van metagegevens kon bijdragen tot data governance en reikte informatie aan over de sociale interacties en de vragen gesteld door politici. Op basis van een flexibele werkwijze hebben ze een systeem gecreëerd met regelmatige updates, waarbij eerst alles wordt gecontroleerd.

Jean-Charles Quertinmont: “Met RIA (Regelgroep Impact Analyse) gaan we ook samen met internationale partners na hoe we de statistieken van de OESO kunnen visualiseren.”

Dit is een voorbeeld van een sociaal stroomdiagram, waarbij mensen met elkaar interageren. In dit geval gebeurt de interactie door middel van parlementaire vragen:

Jean-Charles Quertinmont: “We hebben een grafisch model en een webapplicatie uitgewerkt. Er wordt gebruikgemaakt van een grafische architectuur die linked open data ondersteunt. Heel wat openbare informatie is gekoppeld aan andere openbare gegevens. Voor het gegevensbeheer is het essentieel om te weten waar die informatie gevonden kan worden.”

De eerste gebruikers zijn alvast heel positief. De mensen zijn nieuwsgierig en willen meteen met de website aan de slag. Ze hoeven maar te klikken om de relevante vragen te zien verschijnen. Het is heel eenvoudig en aangenaam om op die manier te kunnen werken.

Door het gebruik van linked open data kan de toepassing bovendien ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Dat biedt heel wat voordelen.

Ontdek meer

Innovatie
Haven van Antwerpen-Brugge kiest met low-code voor vernieuwing en efficiëntie
Port of Antwerp-Bruges is steeds op zoek naar manieren om hun werking te optimaliseren. Met de hulp van Cronos Public Services zet het havenbedrijf volop in op low-code, een methode…
Innovatie
Van workshop naar praktijk: het RIZIV naar een wendbare organisatie
1 maand geledenOnze maatschappij is voortdurend in verandering en hetzelfde geldt voor onze organisaties. Een gids die je ondersteunt bij die veranderingen komt altijd van pas. Voor het Rijksinstituut voor…
Smart
VITO innoveert met generatieve AI van GPT-4
1 maand geledenGeneratieve artificiële intelligentie zit in de lift. Wie heeft er tegenwoordig nog niet van ChatGPT gehoord? Misschien heb je het zelf al wel eens uitgeprobeerd. Ook de Vlaamse…
Innovatie
De Vlaamse overheid kiest met Recht van voorkoop-toepassing voor toekomstbestendige technologie op maat
De Vlaamse overheid kan in bepaalde gebieden beroep doen op het recht van voorkoop. Dat recht geeft de overheid de mogelijkheid om onroerend goed te kopen met voorrang op kandidaat-kopers…

Elk kwartaal bundelen we relevant nieuws en boeiende cases in onze nieuwsbrief. Schrijf u hier in om deze te ontvangen.