Parlementaire-vragen-
Innovatie

Alles wat u wilt weten over parlementaire vragen aan de federale regering.

Een duidelijk antwoord op al uw vragen

We praten met Jean-Charles Quertinmont, projectverantwoordelijke van de website ‘Vragen van het parlement aan de federale regering’.

Via deze website kunt u de schriftelijke vragen van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers aan de federale regering (en de antwoorden hierop) analyseren en raadplegen voor de huidige legislatuur. De informatie is bovendien gedetailleerder dan wat ministers bijvoorbeeld in interviews zeggen. Iedereen kan de onderwerpen en het cijfermateriaal online bekijken. U kunt filteren op politieke partij, kamerlid, onderwerp, minister en datum. Zo willen we de onderwerpen en vragen die in het parlement aan bod komen, duidelijker maken voor iedereen.

Dit project is een initiatief van voormalig Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken, met de steun van de Kamer van volksvertegenwoordigers die haar gegevens in open data beschikbaar stelt. Jean-Charles Quertinmont maakt deel uit van de dienst administratieve vereenvoudiging onder leiding van minister Alexander De Croo.

Meer voorbeelden van toepassingen op basis van open data vindt u op het federale opendataportaal of het portaal van de lidstaten.

Van POC tot praktische tool

Het project werd in juni 2017 opgestart als POC (Proof Of Concept) met de bedoeling om de gegevens toegankelijker te maken voor het grote publiek. Er kan nu gezocht worden op minister, politieke partij, kamerlid en onderwerp.

Vroeger konden de parlementaire vragen en antwoorden op een wat verouderde manier geraadpleegd worden op de website van de Kamer. Hier moest gezocht worden op basis van vijf criteria, wat veel te complex was. Na zes maanden als POC werd het project uiteindelijk begin 2018 uitgerold.

Innovatiepartners

Jean-Charles Quertinmont: “Open data vormt een motor voor innovatie, economische groei en transparantie. Bovendien draagt het bij tot de deelname van burgers en bedrijven aan het politieke en maatschappelijke leven. Dit project wil de transparantie en het begrip van de parlementaire activiteiten verhogen door middel van intuïtieve en flexibele visualisatie-instrumenten.”

Via een bestaande raamovereenkomst hebben we aan Vectr Consulting, een onderneming van Cronos Groep, gevraagd om een POC uit te werken. Met hun expertise ontwikkelen ze gepersonaliseerde smart engines, waarbij eigen gegevens met andere gegevensbronnen worden gecombineerd.

Vectr maakte hiervoor gebruik van de neo4J-technologie, een ‘graph database’ ontwikkeld door Neo4j Inc. Deze technologie wordt door de ontwikkelaars omschreven als een transactionele database die voldoet aan de ACID-regels en waarbij ‘native graphs’ worden opgeslagen en verwerkt. Neo4j is de populairste graph database in de ranking van DB-Engines.

Vectr Consulting ging na hoe een grafisch model van metagegevens kon bijdragen tot data governance en reikte informatie aan over de sociale interacties en de vragen gesteld door politici. Op basis van een flexibele werkwijze hebben ze een systeem gecreëerd met regelmatige updates, waarbij eerst alles wordt gecontroleerd.

Jean-Charles Quertinmont: “Met RIA (Regelgroep Impact Analyse) gaan we ook samen met internationale partners na hoe we de statistieken van de OESO kunnen visualiseren.”

Dit is een voorbeeld van een sociaal stroomdiagram, waarbij mensen met elkaar interageren. In dit geval gebeurt de interactie door middel van parlementaire vragen:

Jean-Charles Quertinmont: “We hebben een grafisch model en een webapplicatie uitgewerkt. Er wordt gebruikgemaakt van een grafische architectuur die linked open data ondersteunt. Heel wat openbare informatie is gekoppeld aan andere openbare gegevens. Voor het gegevensbeheer is het essentieel om te weten waar die informatie gevonden kan worden.”

De eerste gebruikers zijn alvast heel positief. De mensen zijn nieuwsgierig en willen meteen met de website aan de slag. Ze hoeven maar te klikken om de relevante vragen te zien verschijnen. Het is heel eenvoudig en aangenaam om op die manier te kunnen werken.

Door het gebruik van linked open data kan de toepassing bovendien ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Dat biedt heel wat voordelen.

Ontdek meer

Innovatie
FIT investeert in modern data-ecosysteem

Data wordt niet voor niets omschreven als ‘het nieuwe goud’. Het is enorm waardevol, en dat weten ze ook bij Flanders Investment & Trade (FIT). Om export te stimuleren en buitenlandse bedrijven te overtuigen om te investeren in België …

Business
Wat zegt uw brein over uw potentieel? De Pensioendienst zocht het uit

Leidinggevenden binnen de Federale Pensioendienst dragen een grote verantwoordelijkheid. Voor hun team, maar ook voor alle burgers die beroep doen op hun diensten. De Pensioendienst ging op zoek naar een manier om de nieuwe lichting …

Innovatie
Stad Antwerpen en Digipolis bouwen aan de digitale dienstverlening van de toekomst

Elke dag doen Antwerpse verenigingen beroep op de diensten en de infrastructuur van stad Antwerpen, bijvoorbeeld om subsidies aan te vragen of lokalen te reserveren. Om deze processen in goede banen te leiden en de communicatie met de burger …

Innovatie
Innovatielab NMBS komt op stoom dankzij Cronos Public Services

De NMBS heeft de ambitie om een innoverende speler op de markt te worden door nieuwe technologieën maximaal te benutten om haar service te verbeteren. Om die snel te kunnen testen werd het Innovatielab opgericht.

Elk kwartaal bundelen we relevant nieuws en boeiende cases in onze nieuwsbrief. Schrijf u hier in om deze te ontvangen.