BlockChain
Innovatie

Overheden experimenteren met blockchain

Blockchain technologie kan leiden tot minder administratieve rompslomp, meer transparantie en minder kans op fraude. Wat is blockchain en hoe kunnen we deze technologie inzetten in de overheid?

Kerntaak van de overheid

Eén van de kerntaken van overheden is het registreren van transacties. Blockchain kan daarbij helpen. Blockchain is een gedistribueerde database waar verschillende partijen transacties kunnen aan toevoegen. Niet enkel de transactie zelf wordt versleuteld – zoals een aankoop bij de notaris – maar ook de transactie die daaraan vooraf ging – zoals de bank die het akkoord heeft verleend.

Van deze database worden gesynchroniseerde kopieën op verschillende plaatsen bijgehouden. Meerdere partijen – idealiter alle partijen – hebben toegang tot een up-to-date kopie van dezelfde informatie. Zo is er een volledige transparantie .

Minder kans op fraude

De sleutel waarmee een block informatie  wordt versleuteld is niet meer dan een getal. Dat getal wordt berekend op basis van wat er over de transactie opgeslagen wordt en op basis van de sleutel van de vorige transactie. Als er maar iets wordt gewijzigd aan de versleutelde informatie, dan wijzigt de sleutel drastisch. Het is bovendien onmogelijk om uit de sleutel enige informatie te reconstrueren. Eke partij kan zo gemakkelijk controleren of de sleutels correct zijn. Zo voorkomt men fraude.

Blockchain bezorgdheden

Volledige transparantie stuit op wetten en praktische bezwaren en er bestaat ook nog zoiets als privacy. Los van het ontbreken van technische standaarden geldt er ook een gebrek aan consensus over het maken van de sleutels en de controle van de correctheid ervan. De blockchain technologie vereist veel rekencapaciteit en partijen die er in stappen moeten zich ook engageren.

Vlaanderen kan niet achterwege blijven

In Vlaanderen is men bezig met vraagstukken als de registratie van geboorte, veranderende gezinssamenstelling of verhuis. Een aardig experiment is het laten controleren door buren – in plaats van door de wijkagent – of die ene persoon wel daadwerkelijk woont op dat adres. Maar Vlaanderen denkt nu ook na over het aanbieden van subsidies en platformen. Wie een blockchain initiatief in de publieke sector voor Vlaanderen wenst te registreren, kan dit doen.

Het toepassingsgebied moet wel aan een aantal criteria voldoen. Ook moeten we de vraag stellen welke rol we toebedelen aan de overheid. Hoe verhoudt centrale controle zich tot het gebruiksgemak en de mogelijkheid om data te delen met burger en bedrijf? Maar het staat buiten kijf dat blockchain elke relatie met de overheid kan herdefiniëren. Blockchain heeft de capaciteit om een nieuwe vorm van vertrouwen te introduceren in tal van dienstverleningen die de overheid biedt of faciliteert.

Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Inspiratiesessie

In het kader van haar permanente vorming, heeft het architectenburo van het Vlaamse administratie departement Mobiliteit en Openbare Werken afgelopen zomer met Cronos contact opgenomen voor de inrichting van een Blockchain inspiratiesessie.

Cronos ondersteunt, vanuit haar incubator en innovator DNA, steeds de meest recente en beloftevolle technologieën. Blockchain is ondertussen hot topic geworden, maar verdient voorbij de hype ook de nodige aandacht als zeer beloftevolle technologie die ook binnen een overheidscontext een nuttige rol kan/zal vervullen.

Ook al is blockchain een gloednieuwe technologie, zijn er nu al cases wereldwijd te vinden waar blockchain als publieke ledger in piloot werd genomen. Publieke ledger onder de vorm van het registreren van eigendom van gronden of het registreren van eigendomsrechten op muziek of ander artistiek materiaal, etc. Een belangrijke implementatie van Blockchain in overheid kan ook gevonden worden bij de uitwisseling van informatie tussen verschillende departementen. Waar bijvoorbeeld vroeger kruispuntdatabanken nodig waren om verschillende databanken uit meerdere departementen aan elkaar te lassen, kan Blockchain gebruikt worden om data van in het begin in een decentraal register te plaatsen met gedeelde verantwoordelijkheid. En dit allemaal zonder complexe datastructuur. Het inherent onwijzigbaar karakter van blockchain kan ideaal gebruikt worden voor systemen waar bewijskracht van data van belang is.

Het zijn deze e.a. cases die werden toegelicht aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken in een inspiratiessie in ons House Of Innovation (kortweg HOI) te Antwerpen. Zowel business als technische aspecten van Blockchain werden op een open manier doorgenomen, maar er was ook ruimte voor een bredere kennismaking met het HOI, de Hololens van Microsoft en de ontspannen sfeer van een uitgesproken “Cronos”-locatie.

Indien uw organisatie een workshop of inspiratiesessie wenst te organiseren rond een specifieke business of technical topic, aarzel dan niet uw Cronos account manager hierover aan te spreken.

www.blockchaingids.be

Ontdek meer

Innovatie
FIT investeert in modern data-ecosysteem

Data wordt niet voor niets omschreven als ‘het nieuwe goud’. Het is enorm waardevol, en dat weten ze ook bij Flanders Investment & Trade (FIT). Om export te stimuleren en buitenlandse bedrijven te overtuigen om te investeren in België …

Business
Wat zegt uw brein over uw potentieel? De Pensioendienst zocht het uit

Leidinggevenden binnen de Federale Pensioendienst dragen een grote verantwoordelijkheid. Voor hun team, maar ook voor alle burgers die beroep doen op hun diensten. De Pensioendienst ging op zoek naar een manier om de nieuwe lichting …

Innovatie
Stad Antwerpen en Digipolis bouwen aan de digitale dienstverlening van de toekomst

Elke dag doen Antwerpse verenigingen beroep op de diensten en de infrastructuur van stad Antwerpen, bijvoorbeeld om subsidies aan te vragen of lokalen te reserveren. Om deze processen in goede banen te leiden en de communicatie met de burger …

Innovatie
Innovatielab NMBS komt op stoom dankzij Cronos Public Services

De NMBS heeft de ambitie om een innoverende speler op de markt te worden door nieuwe technologieën maximaal te benutten om haar service te verbeteren. Om die snel te kunnen testen werd het Innovatielab opgericht.

Elk kwartaal bundelen we relevant nieuws en boeiende cases in onze nieuwsbrief. Schrijf u hier in om deze te ontvangen.