CPS-Blockchain-1
Innovatie

Blockchain co-creatie initiatieven in België

Bij ons aan tafel vandaag: Daniel Duseuil, programma manager en Blockchain architect bij Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV). Dit agentschap is verantwoordelijk voor Digitaal Leiderschap voor de Vlaamse Gemeenschap en werkt horizontaal naar IT- en informatiebeleid.

Hij werkt nauw samen met Barbara Van Den Haute, een sterke vrouw die blockchain op de agenda heeft gezet bij de Vlaamse overheid. Zij is ervan overtuigd dat de overheid op de hoogte en klaar moet zijn voor de nieuwe technologieën die eraan komen.

Wat kan er gedaan worden om initiatieven rond blockchain te ondersteunen?

Blockchain is een prioriteit binnen de overheid en Daniel stroomlijnt het geheel. Binnen het spoor van Digitaal Leiderschap voor de Vlaamse Overheid bekijken ze blockchain trajecten en hoe ze deze kunnen ondersteunen. Het is nog niet de bedoeling om deze te standaardiseren of te coördineren.

“Er waren al verschillende projecten in hun startfase en daaruit hebben we er nu vijf geselecteerd. We onderzoeken daarbij altijd het potentieel van de technologie binnen de verschillende processen. Daarnaast bekijken we ook hoe we bekwame partners kunnen aantrekken”, zegt Daniel.

Blockchain voor internationale diploma’s

In een tijdperk van toegenomen studenten- & arbeidsmobiliteit, is er nood aan een overkoepelend overzicht en validatie van diploma’s. In samenwerking met de entiteit AHOVOKS en de Fédération Wallonie-Bruxelles ging AIV van start voor het optimaliseren van de internationale uitwisseling van diploma’s.

Er werden brainstormsessies georganiseerd om de concrete nood te bepalen en vervolgens werd er gezocht naar een ideale partner. The Ledger, een bedrijf uit De Cronos Groep kwam uit de bus als blockchain partner.

Daniel legt uit: “De klik was er spontaan en het team van The Ledger begreep heel goed waarover het ging. Ze hebben ook een vrij uitgebreide proof of concept opgesteld in samenwerking met de Waalse collega’s. Hun startup-mentaliteit was in dit project eveneens een meerwaarde.”

Het was een R&D-traject met heel veel iteraties: waar willen we naartoe, wat met GDPR, welke technologieën gaan we gebruiken…  ? The Legder had een open geest, dacht mee en werd regelmatig gevraagd om het van een andere kant te bekijken of om alles om te gooien. Er werd ook samengewerkt met externen voor de juridische kant van het GDPR-verhaal.

Finaal werd er gekozen voor een decentraal systeem met IBM HyperLedger waarin verschillende overheden en scholen kunnen samenwerken. Studenten zouden op hun beurt hun complete en authentieke diploma(‘s) kunnen opvragen en internationaal delen. Dit systeem werd gekoppeld aan LED, een authentieke databank met gegevens van kwalificatiebewijzen in Vlaanderen.

Het is goed verlopen en er ligt een succesvol product. Het is nog niet klaar voor productie, maar daar wordt nu naartoe gewerkt. Vanuit de proof of concept, de goede denkbasis, werd ook afgestemd met verschillende landen zoals o.a. Nederland. Op dit moment zit het project in de lobby-ruimte van Europa. Diploma’s gaan namelijk verder dan België, waardoor samenwerking met andere landen nog een betere oplossing kan brengen.

Het is voor Daniel nu vooral zaak om het onder de aandacht te houden en te zien dat het project voet aan de grond krijgt bij Europa.

Een decentraal blockchain systeem voor lokale besluiten in Vlaanderen

Initiatiefnemers in dit project zijn het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV). Zij wilden een platform creëren dat op een gestructureerde manier de besluiten van lokale besturen verzamelt. Zo kan de Vlaamse Overheid zijn eigen gegevensbronnen up-to-date houden met de stand van zaken bij de verschillende lokale besturen.

Het project kwam voort uit een open data-project waarbij er behoefte was om lokale besluiten ook bruikbaar te maken in andere contexten. De missing link toen: doorheen de keten bewijzen dat de gedefragmenteerde tekst het authentieke deel is.

Hiervoor zochten de verantwoordelijken van AIB en ABB een partner en werd er uiteindelijk gekozen voor Trase. Dit bedrijf uit De Cronos Groep is gespecialiseerd in gedecentraliseerde technologieën en end-to-end blockchain oplossingen. Deze kennis was nodig om de verschillende partijen de goede gang van zaken binnen het systeem te laten controleren en bewaken.

“Trase bekijkt het geheel vanuit een business invalshoek en pakt vervolgens de technische kant aan. Ze hadden een heel uitgebreide proof of concept uitgeschreven rond de meerwaarde van de blockchain-laag. Deze zorgt er namelijk voor dat de informatie als authentiek wordt ervaren”, vertelt Daniel.

Het project werd gemaakt in Hyperledger Fabric, een open-source blockchain technologie. De lokale besturen werken met een Editor voor het registreren van de besluiten. Indien het besluit publiek bekend gemaakt wordt, dan komt het ook op hun website. Daarom moest er dus ook een integratie voorzien worden tussen de website en de blockchain component. Om deze integratie te realiseren werd er een NPM-package geïmplementeerd.

Nu neemt ABB het verder op en gaat het richting productie waarbij Agentschap Informatie Vlaanderen zal meewerken aan het onderhoud en de verdere uitbouw van het technische en juridisch netwerk van het consortium die dit systeem dient te beheren.

Groeien met blockchain

“Vandaag de dag zijn er nog geen bedrijven die 10 jaar ervaring hebben in blockchain. Daarom hebben we iedereen de kans gegeven om te groeien en gaat het hier eigenlijk over co-creatie. Iedereen denkt mee over de beste aanpak, technologieën en toepassingen”, zegt Daniel.

Inmiddels werd veel ervaring opgedaan en kan blockchain binnen de Vlaamse overheid niet meer als R&D gezien worden. Trase is inmiddels met het productietraject gestart en de vragen die daarop volgen gaan ze nu verder opnemen.

Bij de volgende opdrachten die in de markt worden gezet gaat het over de integratie met legacy-systemen, hoe zal de afstemming gebeuren, … De proof of concept fase in blockchain is zo goed als gedaan en er wordt sneller richting productie overgegaan. Op zich is het nog geen click en play omdat de maturiteit van de technologie nog groeiende is. Op dat vlak is er dus nog geen sprake van standaardisatie en wordt er nu zowel met permission-based blockchains als met open blockchains gewerkt, om te technologieën te testen.

Op termijn is het de bedoeling dat de Vlaamse overheid blockchain als een managed service kan afnemen als deel van de diverse consortia en decentrale ecosystemen.

Ontdek meer

Innovatie
Haven van Antwerpen-Brugge kiest met low-code voor vernieuwing en efficiëntie
Port of Antwerp-Bruges is steeds op zoek naar manieren om hun werking te optimaliseren. Met de hulp van Cronos Public Services zet het havenbedrijf volop in op low-code, een methode…
Innovatie
Van workshop naar praktijk: het RIZIV naar een wendbare organisatie
1 maand geledenOnze maatschappij is voortdurend in verandering en hetzelfde geldt voor onze organisaties. Een gids die je ondersteunt bij die veranderingen komt altijd van pas. Voor het Rijksinstituut voor…
Smart
VITO innoveert met generatieve AI van GPT-4
1 maand geledenGeneratieve artificiële intelligentie zit in de lift. Wie heeft er tegenwoordig nog niet van ChatGPT gehoord? Misschien heb je het zelf al wel eens uitgeprobeerd. Ook de Vlaamse…
Innovatie
De Vlaamse overheid kiest met Recht van voorkoop-toepassing voor toekomstbestendige technologie op maat
De Vlaamse overheid kan in bepaalde gebieden beroep doen op het recht van voorkoop. Dat recht geeft de overheid de mogelijkheid om onroerend goed te kopen met voorrang op kandidaat-kopers…

Elk kwartaal bundelen we relevant nieuws en boeiende cases in onze nieuwsbrief. Schrijf u hier in om deze te ontvangen.