Slimme-subsidies-Sarah-Spiessens-en-Dorien-Bauwens2
Business

Het project ‘Subsidieregister’ zorgt voor een duidelijk overzicht van de Vlaamse subsidiestromen

Niemand weet hoeveel subsidies de Vlaamse Overheid uitkeert. Om welke verschillende subsidies gaat het? Wie zijn de grootste klanten? Om een overzicht te krijgen, werd gestart met de opmaak van een subsidieregister. Hierbij staan data centraal.

De data over de subsidies komen uit verschillende bronnen (zie visual overzicht) wat voor een aantal uitdagingen zorgt bij de opmaak van het subsidieregister.

Heel wat info komt uit Orafin, het boekhoudsysteem waar de betaling van vertrekt. De titel van de subsidiemaatregel ontbrak echter in het systeem. Daardoor was het niet mogelijk om na te gaan in welk kader de uitbetaling gebeurt. We hebben die informatie aan Orafin toegevoegd om ermee aan de slag te kunnen gaan.

Verschillende entiteiten, waaronder het departement WVG en VLAIO, wilden ook data uit dossierbehandelingssystemen capteren. Zij hebben bijkomende informatie nodig over de looptijd van het project of de uiteindelijke begunstigde. Zo willen ze vermijden dat er dubbele subsidies worden uitgekeerd. Ze beschikken vandaag over de data van hun eigen subsidiestromen, maar niet over subsidies die andere entiteiten hebben uitgekeerd aan eenzelfde begunstigde.

Daarnaast was het belangrijk dat er ook info kon worden bevraagd in het Subsidieregister over de ondernemingen die de subsidies ontvangen vanuit de KBO. In welke sector is het bedrijf werkzaam, waar is het gevestigd en welk type onderneming is het? Dit geeft interessante informatie over het Vlaamse subsidiebeleid.

Overzicht dankzij datavirtualisatie

De nodige data zijn dus decentraal opgeslagen en dat moet zo blijven. Daarnaast heeft iedere entiteit zijn eigen systeem en zijn eigen manier van werken. Dat maakt het geven van een overzicht moeilijk. Het Denodo-platform zorgde echter voor een oplossing. Het platform helpt bedrijven en organisaties om data sneller en goedkoper beschikbaar te maken voor analyse en visualisatie. Dankzij Denodo konden alle datablokjes gemapt worden aan een gemeenschappelijk model. De data blijven echter bij de eigenaars.

“Vanuit Informatie Vlaanderen was het niet de bedoeling om een databank te maken. Alle data blijven decentraal bij de entiteiten. Het Subsidieregister geeft je een view, een overzicht op alle losgekoppelde bronnen die bij de respectievelijke entiteiten en eigenaars blijven zitten.”, zegt Sarah Spiessens – Product Owner Subsidieregister.

Hierbij  is er een datamodel gemaakt die de info beschrijft die subsidies bevatten. Bedoeling is om tot een gemeenschappelijke semantiek te komen. Dit zijn alle data-attributen die relevant zijn in het kader van het Subsidieregister. Vervolgens aligneert Denodo alle beschikbare data uit verschillende bronnen op het centrale model. Zo heb je een maatregel, bijvoorbeeld renovatiepremie en een toekennende entiteit bijvoorbeeld Wonen Vlaanderen. Uiteraard is er ook een begunstigde, bijvoorbeeld Pol Janssens, die zijn huis heeft verbouwd en een bedrag kreeg toegekend. Daar hoort ook een beslissing en een uitbetaling bij.

“Elke bron heeft zijn eigen semantiek en elke bron heeft zijn eigen manier om geraadpleegd te worden. Dat mag en kan ook zo blijven. Wij zorgen met datavirtualisatie dat we de data kunnen mappen. Om een voorbeeld te geven: in een dossierbehandelingssysteem staat er ‘toegekend’, in Orafin noemt men dit ‘vastgelegd’ en in ons systeem staat er ‘beslist’. Dankzij Denodo weten we dat dit over hetzelfde gaat en wordt het herkend. Dat is meteen één van de grote voordelen. Het maakt niet uit van welke bron het komt of hoe het wordt verwoord. Via Denodo kunnen we de info herkennen en op de juiste manier laten samenkomen.”, vertelt Dorien Bauwens – Product Owner Subsidieregister.

The next step?

Uiteraard is het nu wachten op de richting die een volgende Vlaamse Regering hiermee uit wil gaan. Sarah licht verder toe:

“We merken dat er op verschillende fronten draagvlak is, maar hier komt uiteraard wel wat bij kijken. Zo zijn er verschillende juridische, politieke en financiële voorwaarden. Afhankelijk van de beleidskeuzes en de middelen die er voor dit project worden vrijgemaakt kunnen we volgende stappen zetten in dit project.  Wordt vervolgd!”

Ontdek meer

Innovatie
Enabel verbindt internationale medewerkers met digitale tools

Enabel is het Ontwikkelingsagentschap van de federale overheid. Het agentschap, met hoofdzetel in Brussel, beheert met 2000 medewerkers zo’n 170 ontwikkelingsprojecten in een twintigtal landen in Afrika en het Midden-Oosten. Om vlot te kunnen samenwerken over de grenzen heen, groeide de nood aan een gemeenschappelijk platform, ondersteund door experten en digitale oplossingen. Cronos Public Services hielp het agentschap met een voorstel op maat.

Innovatie
Thomas More bouwt toekomst uit met nieuwe website

Met meer dan 21.000 studenten is Thomas More uitgegroeid tot de grootste hogeschool van Vlaanderen. Momenteel schrijft de kennisinstelling aan een nieuw hoofdstuk, met een sterke focus op levenslang leren, internationalisering en onderzoek. Bij dat nieuwe hoofdstuk hoort ook een gecentraliseerde website met daarop alle opleidingen, onderzoekscentra en andere initiatieven. Om de technische, creatieve en strategische aspecten van die overkoepelende website uit te werken, deed Thomas More beroep op Cronos Public Services.

Business
Wie werkt, wordt beloond: DWSE en VLABEL werken jobbonus uit

De Vlaamse overheid wil werklozen aanmoedigen om werk te zoeken, en tegelijkertijd werkenden stimuleren om aan het werk te blijven. Hiervoor werd de jobbonus in het leven geroepen. Het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE), de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), Digitaal Vlaanderen en Cronos Public Services sloegen de handen in elkaar om deze bonus samen te realiseren.

Innovatie
FOD Mobiliteit en Vervoer innoveert met low-codeplatform vol voordelen

De FOD Mobiliteit en Vervoer ontwikkelt regelmatig nieuwe applicaties om de burger en het land te ondersteunen in het dagelijks leven te land, ter zee en in de lucht. Met de hulp van Cronos Public Services schakelde de FOD over naar een nieuw ontwikkelingsplatform waarbij gebruiksvriendelijkheid en snelheid centraal staat. Het geheim? Low-code.

Elk kwartaal bundelen we relevant nieuws en boeiende cases in onze nieuwsbrief. Schrijf u hier in om deze te ontvangen.