Van beleidsnota tot radicaal digitaal product

Met de eerste Vlaamse klimaattop in 2016 gaf de Vlaamse overheid een duidelijk signaal dat ze zélf het goede voorbeeld willen geven. Dit werd vertaald in het actieplan gebouwen, het actieplan mobiliteit…

VVVL: Eendracht maakt macht

Eendracht maakt macht Al tien jaar lang werkt Cronos samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Voor dit artikel hadden we een een ontmoeting met Christophe de Jaeger.…

VVVL: Eendracht maakt macht

Eendracht maakt macht   Al tien jaar lang werkt Cronos samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze keer hadden we een ontmoeting met Christophe de Jaeger. Om…

AIV (Agentschap Informatie Vlaanderen)

We hadden een goed gesprek met Denial Sefer (links) en Sancho Geentjens (rechts). Zij beheren vanuit het Agentschap informatie Vlaanderen de website overheid.vlaanderen.be.   Het webuniversum Sancho steekt meteen van wal: “Het…

VAPH: Hoe verlaag je de drempel voor overheidswebsites

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, of VAPH, zet zich als overheidsorganisatie al sinds 2006 in voor een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap. De participatie, integratie en…